Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Målgruppe

Dagtilbud for børn i Herning kommune, omfattet af tilsynsforpligtelsen, herunder også private og selvejende tilbud.

Listen af tilbud findes sidst i manualen.