Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Lovgrundlag

Lovgrundlag for tilsyn

  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §15 og §16.
  • Lov om Social service, Kap. 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn.
  • Dagtilbudsloven §5.

Lovgrundlag for gennemførelsen af tilsynet

For at kunne gennemføre et tilsyn, er der behov for adgang til personfølsomme oplysninger om børnene.

Tilsynsenheden er omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningsloven §27, og regler om at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige, for at behandle sagen jf. forvaltningslovens §32.