Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Tilsynsrapporten

Tilsynet fører til en tilsynsrapport med den samlede konklusion og en bilagsrapport. Tilsynsrapporten offentliggøres på Herning kommunes hjemmeside.

Bilagsrapporten offentliggøres ikke, da den omfatter personfølsomme oplysninger, og alene har til formål at uddybe tilsynets indhold, og skabe udvikling samt læring i de enkelte tilbud.

I konklusionen anvendes følgende parametre i forhold til vurderingen:

Ikke tilfredsstillende

- Målene er i meget lav grad opfyldt

Mindre tilfredsstillende

- Målene er i lav grad opfyldt

Tilfredsstillende
- Målet er i middelgrad opfyldt

Meget tilfredsstillende

- Målene er i høj grad opfyldt

Tilsynsrapporten sendes senest efter 10 arbejdsdage til høring ved lederen af tilbuddet, og tager udgangspunkt i temaet og de tilhørende kvalitetsmål.

Tilbuddets leder har mulighed for at indgive høringssvar på faktuelle fejl og forståelsesmæssige problematikker.

Tilsynsrapporten og bilagsrapporten journaliseres i kommunens dokumenthåndteringssystem SBSYS.

Tilbuddene er selv ansvarlige for, at tilsynsrapporten også er tilgængelige på tilbuddet. Så vidt det er muligt, anbefales det at lægge tilsynsrapporten på tilbuddets egen hjemmeside.