Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Tilsynsmetode

Tilsynsenheden og centerleder for Center for Børn og Læring, har besluttet, at fokusområdet for 2019/2020 er at undersøge hvordan tilbuddene tilrettelægger pædagogisk praksis i forhold til børn i udsatte positioner.

Tilsynet vil foregå ved gennemgang af dokumentation af 5 udvalgte børn i en særlig udsat position. Lederen udvælger de 5 børn og skal sikre at alt dokumentation på de 5 udvalgte børn ligger klar på tilsynsdagen, hvor Tilsynsenheden vil gennemgå dette.

Dokumentation Tilsynsenheden vil gennemgå ved tilsynet i 2019:

 • Pædagogiske handleplaner
 • Løbende dokumentation fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 • Referater fra personalemøder fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 •  Referater fra møder med forældre fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 • Anden dokumentation hvor barnets/gruppen af børns trivsel og pædagogisk indsats er drøftet fra 01.10.2018 - 01.04.2019
 • For de kommunale dagtilbud: Dagsordener og referater fra ressourcecenter møder

Dokumentation Tilsynsenheden vil gennemgå ved tilsynet i 2020:

 • Pædagogiske handleplaner
 • Løbende dokumentation fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • Referater fra personalemøder fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • Referater fra møder med forældre fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • Anden dokumentation hvor barnets/gruppen af børns trivsel og pædagogisk indsats er drøftet fra 01.10.2019 - 01.04.2020
 • For de kommunale dagtilbud: Dagsordener og referater fra ressourcecenter møder

Tidsplan:

Tilsynsenheden møder ind på tilbuddet kl.08.30

Kl. 08.30 - 10.30: Gennemgang af dokumentation

Pause kl. 10.30 - 11.00

Kl. 11.00 - 12.00: Interview med 2- 3 pædagogisk uddannet personale.

Kl. 13.00 - 14.00: Interview med leder.

Lederen af dagtilbuddet har ansvaret for at sikre, at der er et lokale til rådighed og at medarbejderne er tilstede.