Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Formål

Formålet med det driftsorienteret tilsyn 2019-2020 er, at undersøge hvordan tilbuddene tilrettelægger den pædagogiske praksis i forhold til børn i udsatte positioner.