Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Tilsynstyper

Det driftsorienteret tilsyn foregår i 2019, som et anmeldt tilsyn, hvor der først er en systematisk gennemgang af dokumentation for fem borgere, derefter interview med tre borgere og efterfølgende interview med tre medarbejdere på tilbuddet.