Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Lovgrundlag

Lovgrundlag for tilsyn

  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§15 og 16.

  • Lov om Social Service kapitel 26, godkendelse, opfølgning og tilsyn.

Lovgrundlag for gennemførelsen af tilsynet

For at kunne gennemføre et tilsyn, kan der være behov for adgang til personfølsomme oplysninger om borgerne.

Tilsynsenheden er omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32.