Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Tilsynsmetode

Tilsynsenheden og områdelederne i Handicap og Psykiatri, har bestemt at fokusområdet for 2019: Er der sammenhæng mellem Myndighedens bestilling, pædagogisk handleplan, indsats og borgerinddragelse

Det driftsorienteret tilsyn vil i år foregå ved gennemgang af dokumentation for fem borgere, samt interview med tre borgere og efterfølgende tre medarbejdere.

Tilbuddene skal udvælge de tre borgere, som Tilsynsenheden skal interviewe og gennemgå dokumentationen på. Tilsynsenheden udvælger endvidere to borgere, hvor dokumentationen ligeledes gennemgås.

Navnene på de tre udvalgte borgere, skal være Tilsynsenheden i hænde senest 31. januar 2019 på mail: tilsynsenheden@herning.dk

Dokumentation Tilsynsenheden gennemgår:

  • Myndighedens bestillinger
  • Pædagogiske handleplaner
  • Tilbuddenes løbende dokumentation.

Tidsplan:

Kl.12.00-13.00: Gruppeinterview med de tre udvalgte borgere. Tilbuddet har ansvaret for at sikre, at borgerne er tilstede og, at der er et lokale til rådighed.

Det anbefales, at tilbuddet har forberedt borgerne på spørgsmålene, se under pkt. 8 - kvalitetsmål.

Kl. 13.15-14.45: Gruppeinterview med de tre udvalgte medarbejdere. Tilbuddet har ansvaret for at sikre, at medarbejderne er tilstede og, at der er et lokale til rådighed.

Tilsynsenheden gennemgår dokumentationen på de fem borgere inden tilsynsbesøget.