Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Tilsynsfrekvens

Tilbuddene under Handicap og Psykiatri er omfattet af gradueret tilsyn. Dette betyder, at der føres tilsyn hvert andet år.

Der bliver udført et opfølgende tilsyn, såfremt den samlede konklusion for tilsynet er, at målene i meget lav grad er opfyldt og dermed ikke er tilfredsstillende.

Hvis den samlede konklusion er, at målene i lav grad er opfyldt og dermed er mindre tilfredsstillende, vil Tilsynsenheden vurdere om der er behov for et opfølgende tilsyn.

Tilsynsbesøget kan da være enten anmeldt eller uanmeldt, og formålet vil være at følge op på de mål der var opfyldt i meget lav grad eller lav grad, på det første tilsynsbesøg.