Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål er defineret af Tilsynsenheden ud fra følgende:

 • Regler og retningslinjer, i blandt andet Serviceloven, Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Sundhedsstyrelsens vejledninger, m.fl.
 • De politiske mål i kommunen for de forskellige driftsområder
 • Driftsafdelingernes mål, kvalitetsstandarder, politikker, retningslinjer og værdier
 • Faglige standarder, retningslinjer og værdier

Tilsynsenheden har taget udgangspunkt i handicap og Psykiatris mission og vision fra serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet, opdateret marts 2017.

I 2019 er kvalitetsmålene:

Kvalitetsmål 1

At der er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling og den pædagogiske handleplan og indsats?

Spørgsmål til medarbejderne:

 • Hvordan arbejder i med at omsætte bestillingen til en konkret pædagogisk handleplan?
 • Hvordan følger i op på de udarbejdede mål i den pædagogiske handleplan?
 • Hvordan vurderer i om et mål fortsat er relevant eller skal ændres eller afsluttes?
 • Hvad er praksis hvis i vurderer at målene i Bestillingen ikke matcher det behov i vurderer borgeren har?

Kvalitetsmål 2

At medarbejderne sikrer borgerinddragelse i arbejdet med den pædagogiske handleplan og i indsatsen omkring borgeren

Spørgsmål til medarbejderne:

 • Hvordan inddrages borgeren i udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan?
 • Hvordan inddrages borgeren i tilrettelæggelsen af indsatsen?
 • Hvordan sikre i at borgeren i videst mulig omfang, er en aktiv part i indsatsen?
 • Hvordan inddrages borgeren i evalueringen af de opstillede mål i den pædagogiske handleplan?
 • Hvordan er pædagogisk praksis, hvis borgeren ønsker hjælp til noget som der ikke er opstillet mål i forhold til?

Spørgsmål til borgerne:

 • Hvordan inddrages du i udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan?
 • Hvordan inddrages du i tilrettelæggelsen af indsatsen?
 • Hvordan får du mulighed for at være en aktiv part i den hjælp du tilbydes?
 • Hvordan inddrages du i evalueringen af de opstillede mål i den pædagogiske handleplan?
 • Kan du få hjælp til andet fra tilbuddet, end det der er opstillet mål om, i din handleplan?