Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Formål

Formålet med det driftsorienteret tilsyn 2019 er at undersøge om, der er sammenhæng mellem Myndighedens bestilling, pædagogisk handleplan, indsats og borgerinddragelse.