Tilsynsmanual for handicap og psykiatri

Her er manualen for de tilsyn, vi som kommune fører på handicap- og psykiatriområdet.

Målgruppe

Bostøttetilbud og beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud inden for Handicap og psykiatri, dog undtaget de tilbud, som Socialtilsyn Midt har tilsynsforpligtigelsen med.

Listen af tilbud findes sidst i manualen.