Vejledning til borgere og pårørende om værgemål

Hvis du har brug for rådgivning omkring værgemål, kan vi hjælpe dig i Tilsynsenheden.

Hvem kan komme under værgemål?

  • Der skal være tale om sindssygdom (herunder svær demens), hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred.
  • Borger skal pga. ovenstående ikke være i stand til at varetage egne interesser.
  • Der skal være et nuværende behov for en værge. Det er derfor ikke nødvendigvis alle der har en af ovenstående lidelser der vil have behov for en værge og man kan kun søge værgemål til den/de emner der er nødvendige på det angivne tidspunkt. Dette afhænger meget af borgerens mentale funktionsniveau.