Vejledning til borgere og pårørende om værgemål

Hvis du har brug for rådgivning omkring værgemål, kan vi hjælpe dig i Tilsynsenheden.

Lovgrundlag

Lovgrundlag for værgemål

  • Serviceloven § 82 vedr. omsorgspligten
  • Værgemålsloven

Defination af værgemålloven

Værgemålsloven er det formelle tilbud om hjælp til personer med manglende eller nedsat handleevne.

  • Ved handleevne forstås evnen til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og til at have den fornødne dømmekraft i en given situation. Det vil sige, at man kan overskue hvilke konsekvenser en handling har.