Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Tilsynsfrekvens

Tilsynet, i denne periode, føres ud fra et 2 årigt koncept. Hvor temaet for perioden udvælges i samarbejde mellem det politiske udvalg, forvaltningen og Tilsynsenheden.

Tilsynet er fordelt på de 33 ledelsesområder, uanset områdets størrelse og antallet af matrikler. Tilsynene er fordelt med 50% det første år og de sidste 50% det 2. år (se bilag 1).

Frekvensen af tilsyn er afhængig af hvor mange der er omfattet af gradueret tilsyn. Det vil sige, at hvis tilsynets konklusion giver et meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende resultat, så fritages man for tilsyn året efter.

For tilbud hvor konklusionen er mindre tilfredsstillende, kan der blive tale om et opfølgende tilsyn samme år.

Ved tilbud hvor konklusionen giver et ikke tilfredsstillende resultat, bliver der altid fulgt op med et ekstra tilsyn enten samme år, eller året efter.

Tilsyn på kommunale, selvejende og private dagtilbud føres ud fra samme princip.

Det er ledelsens ansvar at følge op på de anmærkninger der gives på baggrund af tilsynene.