Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Tema for tilsyn

Tilsynsenheden, Q-udvalget og Børne- og Familieudvalget har besluttet at temaerne for 2017-2018 er:

  • Sprog
  • Forældreinddragelse