Tilsyn

Har vi styr på loven? Og på det faglige? Hvad kan vi gøre bedre? Det er de ting, vi holder øje med i Tilsynsenheden.

Vores driftsorienterede tilsyn

Tilsynsenheden laver hvert år tilsynsbesøg på det Sociale område. På baggrund af disse besøg laver vi tilsynsrapporter.

En gang om året giver vi politikerne en orientering om rapporterne. 

Læs mere om driftsorienterede tilsyn

Se de nyeste tilsynsrapporter

Brug af magtanvendelse

Det er Tilsynsenheden, der vurderer, hvornår der kan gives tilladelse til at anvende magt. Og det er os, der sender klagesager videre til ankestyrelsen.

Hvis du er over 18 år og mener, du har været udsat for en urimelig magtanvendelse, kan du få råd og vejledning hos os.

Læs mere om magtanvendelse

De kriminalpræventive tilsyn

Tilsynsenheden fører tilsyn med personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som har fået en dom til tilsyn af kommunen.

Det er vores opgave at sikre, at den dømte ikke begår yderligere kriminalitet. Dette gøres ved at mødes med den dømte og tale om, hvordan det går. Der samarbejdes med din bostøtte, eller den institution du opholder dig på, for at sikre dig den bedst mulige hjælp.

En gang årligt sendes en udtalelse til Statsadvokaten om hvordan det går.

Den er typen af dom, som den dømte har fået, der  fortæller, hvad der kan sættes krav op omkring. Det kan fx være hvor du må/skal bo. Det kan være hvad du skal arbejde med og hvad du bruger din fritid på.

Ved særlige domstyper kan der besluttes, at du skal flyttes til en institution også selv om det er mod din vilje.

Når du får besøg af os vil vi altid kunne fortælle dig hvad det er for en dom du har og hvad det betyder. 

Læs om værgemål

Hvis du eller en af dine nærmeste ikke kan tage vare på personlige og/-eller økonomiske interesser, kan et værgemål være en hjælp for dig.

Det kan for eksempel være den daglige økonomi i forbindelse med en flytning eller søge om diverse tilskud.

Et værgemål bliver tilpasset netop dit behov og kun i den periode, der er et behov. 

Du kan altid kontakte os i Tilsynsenheden, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål om værgemål.

Læs mere og søg om værgemål