Brug af magtanvendelse

Det er Tilsynsenheden, der vurderer, hvornår der kan gives tilladelse til at anvende magt. Og det er os, der sender klagesager videre til ankestyrelsen.

Hvis du er over 18 år og mener, du har været udsat for en urimelig magtanvendelse, kan du få råd og vejledning hos os.

Læs mere om magtanvendelse