Magtanvendelse

Ind imellem kan det være nødvendigt at bruge magt. Læs om, hvad magtanvendelse kan være, og hvornår det er lovligt at bruge magt.

Hvis du vil klage over brug af magt

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt det har været i orden at anvende magt eller ej i en bestemt situation, kan du klage til tilsynsenheden, der skal genvurderer din sag. Såfremt tilsynsenheden fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Klage på vegne af en anden

Hvis du er ægtefælle, samlever, søskende, bisidder, advokat eller værge til en borger, som ikke selv kan klage, kan du klage på hans vegne. Det gør du til Ankestyrelsen.

Klagefristen

Fristen for at klage er på fire uger. Det gælder fra den dag, hvor du eller klageren har fået besked om sagens afgørelse.