Magtanvendelse

Ind imellem kan det være nødvendigt at bruge magt. Læs om, hvad magtanvendelse kan være, og hvornår det er lovligt at bruge magt.

Registrering, indberetning og handleplaner

Brug af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er altid en undtagelse. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Når der er brugt magt, skal det altid registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Sociale tilbud skal desuden indberette til det sociale tilsyn.

Der skal desuden laves en plan for, hvordan magtanvendelser i forhold til borgeren det undgås eller mindskes fremover. Planen skal også være en hjælp for dem, de hjælper borgeren i forhold til bolig, job, fritid og undervisning.

Planen skal altid laves med udgangspunkt i borgerens forudsætninger. Når det er muligt, skal planen laves sammen med borgeren.