Magtanvendelse

Ind imellem kan det være nødvendigt at bruge magt. Læs om, hvad magtanvendelse kan være, og hvornår det er lovligt at bruge magt.

Generel info om magtanvendelse i Herning Kommune

Den lov, der dækker brug af magt i forhold til voksne, er Serviceloven. Magtanvendelse er beskrevet i kapital 24.

I Herning Kommune er det Tilsynsenheden, der har ansvar for at håndtere forhold vedrørende brug af magt i forhold til voksne.

Reglerne om brug af magt tages i brug i forhold til personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne.

Der skal altid ske en individuel og faglig vurdering af borgerens nedsatte funktionsevne.