Driftsorienterede tilsyn

Klik på et område og se en oversigt over de aktuelle rapporter.

Vi fører tilsyn for at undersøge, om du som borger får den hjælp, du kan forvente. Vi undersøger også om hjælpen bliver udført professionelt, lovligt og i overensstemmelse med Herning Kommunes serviceniveau.

Vi fører tilsyn med den faglige indsats i dag- og døgntilbud. Det vil sige:

  • vuggestuer
  • børnehaver
  • aktivitets- og samværstilbud for fysisk og psykisk handikappede
  • bostøtte inden for 'handikap og psykiatri'
  • kompenserende specialundervisning
  • plejecentre
  • daghjem for ældre

Der bliver også ført tilsyn med de private og selvejende daginstitutioner samt friplejehjem, som ligger i Herning Kommune. Det sker ud fra samme koncept som de kommunale tilbud.

Når vi har gennemført et tilsyn, bliver der lavet en rapport. En gang om året laver vi en årsrapport med resultaterne og orienterer de forskellige politiske udvalg. Resultaterne vil fremgå af referatet fra disse møder.

Klik her for at komme til siden med tilsynsrapporter.

Gå til sektionen med dagsordner og referater.

Kontaktinfo

Mia Gry Terkelsbøl Mortensen
Tilsynskonsulent/Socialrådgiver
Send e-mail til tilmm@herning.dk

Hanne Leerhøy
Tilsynskonsulent
Tlf.: 51491047
Send e-mail til tilhl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.