Tilsyn

Har vi styr på loven? Og på det faglige? Hvad kan vi gøre bedre? Det er de ting, vi holder øje med i Tilsynsenheden.

Vi vil gerne have, at du som borger i Herning Kommune føler dig tryg i dit samspil med kommunen. Har du eller en af dine nærmeste svært ved at tage vare på egne interesser, vil vi gerne hjælpe og vejlede.

Se de aktuelle tilsynsrapporter.

Se tidligere tilsynsrapporter.

Klik på overskrifterne herunder og læs mere om de opgaver, vi løser hos Tilsynsenheden.

Vi fører tilsyn for at undersøge, om du som borger får den hjælp, du kan forvente. Vi undersøger også om hjælpen bliver udført professionelt, lovligt og i overensstemmelse med Herning Kommunes serviceniveau.

Vi fører tilsyn med den faglige indsats i dag- og døgntilbud. Det vil sige:

  • vuggestuer
  • børnehaver
  • aktivitets- og samværstilbud for fysisk og psykisk handikappede
  • bostøtte inden for 'handikap og psykiatri'
  • kompenserende specialundervisning
  • plejecentre
  • daghjem for ældre

Der bliver også ført tilsyn med de private og selvejende daginstitutioner samt friplejehjem, som ligger i Herning Kommune. Det sker ud fra samme koncept som de kommunale tilbud.

Når vi har gennemført et tilsyn, bliver der lavet en rapport. En gang om året laver vi en årsrapport med resultaterne og orienterer de forskellige politiske udvalg. Resultaterne vil fremgå af referatet fra disse møder.


Det er Tilsynsenheden, der vurderer, hvornår der kan gives tilladelse til at anvende magt. Og det er os, der sender klagesager videre til ankestyrelsen.

Hvis du er over 18 år og mener, du har været udsat for en urimelig magtanvendelse, kan du få råd og vejledning hos os.

Læs mere om magtanvendelse


Tilsynsenheden fører tilsyn med personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som har fået en dom til tilsyn af kommunen.

Det er vores opgave at sikre, at den dømte ikke begår yderligere kriminalitet. Dette gøres ved at mødes med den dømte og tale om, hvordan det går. Der samarbejdes med din bostøtte, eller den institution du opholder dig på, for at sikre dig den bedst mulige hjælp.

En gang årligt sendes en udtalelse til Statsadvokaten om hvordan det går.

Den er typen af dom, som den dømte har fået, der  fortæller, hvad der kan sættes krav op omkring. Det kan fx være hvor du må/skal bo. Det kan være hvad du skal arbejde med og hvad du bruger din fritid på.

Ved særlige domstyper kan der besluttes, at du skal flyttes til en institution også selv om det er mod din vilje.

Når du får besøg af os vil vi altid kunne fortælle dig hvad det er for en dom du har og hvad det betyder. 


Hvis du eller en af dine nærmeste ikke kan tage vare på personlige og/-eller økonomiske interesser, kan et værgemål være en hjælp for dig.

Det kan for eksempel være den daglige økonomi i forbindelse med en flytning eller søge om diverse tilskud.

Et værgemål bliver tilpasset netop dit behov og kun i den periode, der er et behov. 

Du kan altid kontakte os i Tilsynsenheden, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål om værgemål.

Læs mere og søg om værgemål