Priser og hæder

Vi sætter pris på den ekstra indsats og giver gerne et klap på skulderen, når nogen fortjener det. Se her, hvilke priser og æresbevisninger, vi har.

Handicapprisen

Det er Handicaprådet, der uddeler Handicapprisen. Det har de gjort siden 2009.

Prisen kan gives til:

  • En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats til gavn for handicappede i kommunen.
  • En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold, der er med til at øge livskvaliteten for handicappede.
  • En forretning, virksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der har gjort en særlig indsats for at integrere handicappede. Det kan være på arbejdsmarkedet og/eller i fritids- og samfundslivet.
  • Private og offentlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at der er fuld tilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap. (Fysisk såvel som kommunikationshandicap).
  • Hoteller, restauranter, cafeer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig indsats for, at handicappede kan bo, færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med ikke handicappede.

Handicaprådet har ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager blandt de, der er indstillet.

Tidligere modtagere af handicapprisen
År Modtager Begrundelse
2009 Tommy Pedersen Tommy Pedersen har gennem en årrække udført et stort frivilligt arbejde til gavn for mange mennesker med handicap. Han har utrætteligt og målrettet arbejdet for at hjælpe andre handicappede både med rådgivning og arrangementer, der har været med til at give livsindhold for deltagerne. 
2010 Birgit Hagen

Birgit Hagen yder en utrættelig indsats for at sikre alle mennesker med handicap en bedre livskvalitet.

Hun er kendt og respekteret for sin store viden om handicappolitik. En viden, som hun har fået gennem mange års engageret indsats i DH (Danske Handicaporganisationer), Handicaprådet og Gigtforeningen.
2011 Ernst Gøtze

Ernst Gøtze har igennem mange år arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med handicap i både Herning Kommune og i det tidligere Ringkjøbing Amt.

Han var i mange år formand for DSI - Ringkøbing Amt (Danske Handicaporganisationer). 
2012 Else Lynnerup Else Lynnerup er en unik frivillig, som gør en kæmpe indsats i demensarbejdet i Herning Kommune. Arbejdet spænder fra yngre mennesker med demens til svage ældre med demens og deres pårørende. 
2013 Trænerteamet bag Handicap Håndbold under Gullestrup Håndboldforening Et unikt klubfællesskab og unikke kræfter bag holdet for mennesker med fysiske handicap. Ligeværdighed har været et nøgleord fra starten. 
2014 Sonja Clausen Sonja Clausen har igennem næsten to årtier været med til at arrangere sommerlejre for mennesker med fysiske og psykiske handicap. Først som en del af foreningen "Handicamp", og senere i foreningen "Handilejr", som Sonja har stiftet.
2015 ALPI ALPI har gjort en kæmpe indsats for at give mennesker med udviklingshæmning mulighed for at dyrke idræt i almene klubber. Ved store events i Boxen har ALPI flere gange arrangeret, at mennesker, der er udviklingshæmmede, har spillet håndbold foran 7.500 tilskuere. Dette har givet deltagerne en oplevelse for livet.
2016 Ikke uddelt.  
2017 Ole Madsen

Ole Madsen har været næstformand i Høreforeningen og har gennem årene ydet en stor indsats for at vejlede mennesker, der bliver ramt af høretab.

Ole har sat fokus på udfordringer, som brugere af kørestole og rollatorer har i byrummet og i trafikken. 
2018 Ikke uddelt.