Bygningspræmiering i Herning Kommune

Hvert år uddeler kommunen en bygningspræmieringspris til godt og smukt byggeri. Der kan også gives påskønnelsesdiplomer til mindre byggerier.

Bygningspræmieringsprisen uddeles på Arkitekturens Dag og kan gå til byggerier og anlæg i Herning Kommune.

Prisen kan gives til alle typer og størrelser af byggeri og anlæg. Der bliver først og fremmest lagt vægt på, at byggeriet eller anlægget har arkitektonisk kvalitet. Sagt med andre ord skal det være flot og godt lavet samt tilpasset omgivelserne. 

Alle kan indstille bygninger og anlæg til prisen. Det eneste formelle krav er, at byggeriet skal være taget i brug og officielt indviet. 

Prisen er et diplom og en bronzeplakette med inskription. Diplomet går til bygherre og arkitekt, mens bronzeplaketten opsættes på bygningen.

Formålet med prisen er at fremhæve det gode byggeri og det gode eksempel. Gerne sådan, at det smitter af på andre bygherrers lyst til at lave gode og smukke bygninger.

Byrådet og Akademisk Arkitektforening har nedsat et bedømmelsesudvalg, der vurderer alle indkomne forslag.

Tidligere modtagere af bygningspræmieringsprisen
År Modtager
2019
 • HB Trappers nye domicil, tegnet af Bjarke Ingels Group.

2018
 • Ankomstbygning og forplads ved Jyske Bank Boxen
 • Gågaden i Herning
 • Motorvejs- og landskabsbro ved Gødstrup
2017
 • Maskinhus i Lund - Krøjgårdvej 9, Herning
 • Handelshuset - Herningsholm Erhvervsskole, Herning
 • Nørregade 44, Herning
2016
 • Ungdomsboliger Nørregade - Nørregade 9, Herning
 • Snejbjerg skole - Nørretanderupvej 28, Snejbjerg
2015
 • Grønnegården, Herning Gymnasium - H.P. Hansens Vej 8, Herning
 • Herning Bibliotek - Østergade 8, Herning
2014
 • Kræftrådgivningen Herning - Livsrum i Herning, Nørregaards Alle 10, Herning
 • Nexus - Bang & Olufsen - Torvet 20, Herning
 • Bjarne Nielsen A/S - Bilhus, Silkeborgvej 110, Herning
2013
 • Grøndahlsparken - ny boligetageejendom, Grøndahlsvej 25, Herning
2012
 • Stjernen, Gilmosevej, Tjørring - nyt anlæg for skole og børneinstitution
2011
 • Herningsholm Gymnasium, Lillelundvej 21, bygning 1, Herning
 • Herning Fodbold Eksperimentarium, Ringkøbingvej 66, Herning
2010 
 • HEART Herning Museum of Contemporary Art, nyt kunstmuseum i Birk
2009 
 • Mediehuset Herning Folkeblad A/S
 • Ny administrationsbygning Dalgasgade 21 - 25
 • Boligbebyggelse Jordbærmarken 1 - 17 
2008 
 • Hendricks Industries ApS, ny malerhal, Mørupvej 41
 • Boligbebyggelse, Fuglsangnæs 11A-19B
2007 
 • Bellisvej/Favergårdvej/Kærmindevej, Herning, ny boligbyggeri
 • Kvik A/S, Stentoftvej 1, Vildbjerg, ny administrationsbygning
 • Vildbjerg Skole, Bjørnekærvej 2, Vildbjerg, nybyggeri
2006 
 • Herning shipping a/s, Theresavej 1, Herning, til- og ombygning
 • Social- og Sundhedsskolen, Gullestrupvej 10, Herning, nybyggeri.
2005
 • Ladebygning, Stensbjergvej 25, Lind, nybyggeri
 • JBS Undertøjet A/S administrationsbygning, Bornholmsvej 1, nybyggeri
2004
 • Fødevareregion Herning og Herning Stadion, nybyggerier
2003
 • TEKO, nyindretning med bl.a. Poul Gadegaards værker i Angli bygningen, Birk
2002 
 • ELIA, "Foreningen til Fremme af Opførelsen af Elia"
2001
 • Gammel gymnastiksal i Bethaniagade, renovering
 • Ringkjøbing Amts nye kapel ved Herning Centralsygehus
2000 
 • Hørning Huset ved TEKO i Birk, nybygning
 • Det danske Hedeselskab, nyt træhus i Høgild
1999 
 • Ingen præmierede
1998 
 • Gullestrup Kirke, nybyggeri
 • Statens Bilinspektion, om- og tilbygning
 • Herning Folkeblad, renovering og udbygning
1997 
 • Hydro Texaco, Rolighedsvej, om- og tilbygning
 • Birk. Centerpark Station, nybyggeri
1996
 • BFC-Data, nybyggeri
 • Torvet i Herning
1995
 • Lind Maskiner, nybyggeri
 • Textilforum, renovering
 • Handels- og Ingeniørhøjskolen, nybyggeri
1994
 • Herning Kommunes Genbrugsplads
1993
 • Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, tilbygning
1992
 • Tolstedhaven, boligbyggeri i Gjellerup
1991
 • Margrethelyst, renovering af ejendom i Birk

 

Modtagere af påskønnelsesdiplomer
År Modtager 
2019

-

2018
 • Områdefornyelse ved Sunds Sø
2017 -
2016
 • Villa i Lind - Fejerskovparken 131, Herning
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 
 • Stationsvej 6, Sørvad, renovering
2010 
2009 
2008 
 • Gjellerup Kirkes ny udsmykning og nyt træhus, Agerfeld Gammel skole, Toftevej 15, Vind
2007 
 • Laksestien 21,Skarrild, Kibæk, nyt fritidshus
2006  -
2005 
 • Ting- og Arresthus, Østergade 9, Herning, udvendig renovering
2004 
 • Herning Valgmenigheds kirkerum - renovering og nyindretning
 • Café Poulsen - om- og tilbygning
 • Herning Station syd - nyt trappetårn og ny gangbroforbindelse
2003 
 • EKO, Birk Centerpark 11, Birk, ombygning
2002
 • C. Sanders Aktieselskab for renovering af Herninghus
 • Ringkjøbing Amt for sygehuset nye forplads ved Gammel Landevej
2001
 • Bredgade 37-39, Herning, facaderenovering
2000 
 • Østergade 47, Herning, renovering
1999   -
1998
 • Arnborg Borgerforening
 • Lokalbrugsen Frem
 • To nye dobbelthuse på Krogvejen 9
 • Klit Tekstiltryk,  Pontoppidansvej 2, ombygning
1997
 • Søndergade 18-26, renovering

Kontaktinfo

Christian Stenbro Eriksen
Projektleder, Arkitekt
Tlf.: 96288543
Mobil: 22134087
Send e-mail til bekce@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Send os dit forslag

Hvem synes du skal have bygningspræmieringsprisen? Send os dit bud.

Biblioteket i Herning om aftenen.Send os dit forslag