Vision og værdier for Herning Kommune

Vores vision

Herning Kommune er: 

 • kommunen, hvor vi sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog.

 • kommunen, der udfolder sig livligt og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje.

 • den effektive kommune, der er kendetegnet ved udvikling, sikker drift, en høj grad af fleksibilitet og et fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier

Herning Kommune har fire grundlæggende værdier: udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft.

Herunder kan du læse mere om de fire værdier.

Udfoldelsesfrihed

 • Vi giver hinanden frihed til at udvikle os.

 • Vi befordrer et mangfoldigt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.

 • Vi har modet til at handle proaktivt og lære af vores erfaringer.

 • Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed.

 • Vi giver og modtager ris og ros via åben feedback.

 • Vi stiller kritiske spørgsmål.

Økonomisk sans

 • Vi udviser økonomisk rettidig omhu.

 • Vi prioriterer på den bedst tænkelige måde.

 • Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger.

Professionalisme 

 • Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os.

 • Vi arbejder aktivt med, hvad professionalisme konkret vil sige i praksis.

 • Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer.

 • Vi undersøger løbende om borgere, brugere, politikere og andre af vores interessenter oplever os som professionelle.

God dømmekraft

 • Vi har data til at begrunde vores beslutninger.

 • Vi er en vidensbaseret organisation, der ønsker at kunne måle og evaluere resultaterne og effekterne af vores virkemidler og beslutninger.

 • Når vi står med komplekse dilemmaer, så afvejer vi vores beslutninger nøje.

 • Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag.