Sundhed og Ældre

Sådan er vi organiseret i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Sundhed og Ældre

Ældrechef: Anne Ramsgaard

Afdelingsleder i Staben: Vakant

Chef Birgitte Nystrup Andersen:

  • Visitationsenheden
  • Bytoften, forstander Kirsten Fastrup

Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler (Sundhed og Ældre)

Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler (Chef Elin Mogensen)
Område Titel Navn
Genoptræningsenheden Leder Eva Klose Jensen
Genoptræningsenheden Faglig leder Hanne Volsgaard Nielsen
Dit Lokale Køkken
Fruehøjvej 44
Leder Jette Ramsing
Træning og Aktivitet Øst Leder Allis Lunde
Træning og Aktivitet Vest Leder Lis Daugaard
Træning og Aktivitet Nord Leder Trine Rold
Træning og Aktivitet Syd Leder Lars Østergaard
Hjælpemiddelenheden Ledende terapeut Ulla Brit Hansen
Hjælpemiddelhuset Driftsleder Marco Kalbermatter
Center for Kommunikation Forstander Louise Schjønning

Plejecentre (Sundhed og Ældre)

Plejecentre (Chef Gitte Rasmussen)
Område Titel Navn
Plejecenter Søglimt Centerleder Gitte P. Houensgaard
Sørvad Plejecenter Centerleder Lizette Skov Kvium
Kildehøj Leder Jette Forbech Christensen
Rosenlund Centret Centerleder Ulla Kristensen
Sandfeldgården (selvejende) Leder Lillian V. Søndergaard
Toftebo-Centret Centerleder Jakob Skovbakke
Vesterled Centerleder Ruth Johannesen
Vesterled Assisterende centerleder Marianne Strange
Plejecenter Kastanjegården Leder Lene Raunholt Nielsen
Birketoft Leder Else Krabbe
Lind Plejecenter Centerleder Gundi Halfmann
Engholmcentret Centerleder Helle S. Sørensen
Fuglsangsø Centret Centerleder Astrid Hindhede
Lindegården Centerleder Eva Østergaard
Lindegården Assisterende centerleder Maja Serve Christensen
Lindegården Assisterende centerleder Helle Tornvig Andersen
HS Bofællesskabet Centerleder Lene Sumborg

Hjemmepleje (Sundhed og Ældre)

Hjemmepleje (Chef Jane Andersen)
Område Titel Navn
Sunds/Haderup (Dag + aften) Distriktsleder Kathrine Byskov Hansen
Aulum/Vildbjerg (Dag + aften) Distriktsleder Mette Sørensen
Vest 1, Vest 2 og aftenvagt Vesterled Distriktsleder Susanne Fredensborg
Aktiv 1 og Aktiv aften Distriktsleder Lis Munk Schmidt
Bytoften og Aktiv 2 Distriktsleder Kirsten Jacobsen
Øst 1, Øst 2 og aften Øst 1 Distriktsleder Anni Skov Kristensen
Øst 3, Øst 4 og aften Øst 3 Distriktsleder Helle Hager
Syd - dag og aften Distriktsleder Anette Bach Nielsen

Sygepleje (Sundhed og Ældre)

Sygepleje (Chef Gitte Nørgaard)
Område Titel Navn
Rehabiliteringscentret Centerleder Marianne Worm Lambæk
Rehabiliteringscentret Assisterende centerleder Kirsten Svendsen
Akut Team Leder Marianne Worm Lambæk
Sygepleje Nord Distriktsleder Inge Just Porse
Sygepleje Syd Distriktsleder Susanne Bach Andersen
Sygepleje Øst og Hjemmepleje Nat Distriktsleder Inger Bøgh
Sygepleje Vest Distriktsleder Vibeke Lillelund