Sundhed og Ældre

Sådan er vi organiseret i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Hjemmepleje (Sundhed og Ældre)

Hjemmepleje (Chef Jane Andersen)
Område Titel Navn
Sunds/Haderup (Dag + aften) Distriktsleder Kathrine Byskov Hansen
Aulum/Vildbjerg (Dag + aften) Distriktsleder Mette Sørensen
Vest 1, Vest 2 og aftenvagt Vesterled Distriktsleder Susanne Fredensborg
Aktiv 1 og Aktiv aften Distriktsleder Lis Munk Schmidt
Bytoften og Aktiv 2 Distriktsleder Kirsten Jacobsen
Øst 1, Øst 2 og aften Øst 1 Distriktsleder Anni Skov Kristensen
Øst 3, Øst 4 og aften Øst 3 Distriktsleder Helle Hager
Syd - dag og aften Distriktsleder Anette Bach Nielsen