Sundhed og Ældre

Sådan er vi organiseret i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Hjemmepleje

Chef: Jane Andersen

Distriktsledere i Hjemmeplejen:

Sunds/Haderup (Dag + aften)
På orlov - Kathrine Byskov Hansen
Vikar - Signe Hansen

Aulum/Vildbjerg (Dag + aften)
Tove Laustsen

Vest 1, Vest 2 og aftenvagt Vesterled
Susanne Fredensborg

Aktiv 1 og Aktiv aften
Lis Munk Schmidt

Bytoften og Aktiv 2
Kirsten Jacobsen

Øst 1, Øst 2 og aften Øst 1
Anni Skov Kristensen

Øst 3, Øst 4 og aften Øst 3
Helle Hager

Syd - dag og aften
Anette Bach Nielsen