Sundhed og Ældre

Sådan er vi organiseret i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Sundhed og Ældre

Ældrechef: Anne Ramsgaard

Afdelingsleder i Staben: Vakant

Chef Birgitte Nystrup Andersen:

  • Visitationsenheden
  • Bytoften, forstander Kirsten Fastrup