Handicap og Psykiatri

Sådan er vi organiseret i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Ledelsen i Handicap og Psykiatri

Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Stab
Leder: Steen Holk Bank

Samarbejde, Rådgivning og Visitation
Chef: Nete Kragelund

Sociale tilbud i Handicap og Psykiatri

Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Skiftesporet - Skovlyset
Leder: Dorte Påskesen

Minihøjskolen (selvejende)
Leder: Jonny Wistisen

Nyboder (selvejende)
Leder: Lillian Vium Søndergaard

Bo- og støttecenter Herning
Leder: Susanne Østergaard

Rosenholm
Leder: Susanne Skoubo Kjeldsen

Mosaikken, Fortuna, Thrigesvej, Nørrevænget
Leder: Jette Bundgaard Christensen

Tre Birke, Birkelund, Aktivitetshuset
Leder: Jørgen Bitsch