Handicap og Psykiatri

Sådan er vi organiseret i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Ledelsen i Handicap og Psykiatri

Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Sekretariatet for Økonomi, IT, Udvikling og Planlægning
Leder: Steen Holk Bank

Visitationen (Udredning, visitation, matching)
Leder: Hans Grarup

Handicap og psykiatri - bostøtte, botilbud, aktivitets-, samværs- og fritidstilbud (drift)
Leder: Nete Kragelund