Handicap og Psykiatri

Sådan er vi organiseret i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Ledelsen i Handicap og Psykiatri

Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Stab
Leder: Steen Holk Bank

Samarbejde, Rådgivning og Visitation
Chef: Nete Kragelund