Handicap og Psykiatri

Sådan er vi organiseret i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Sekretariatet for Økonomi, IT, Udvikling og Planlægning
Leder: Steen Holk Bank

Visitationen (Udredning, visitation, matching)
Leder: Hans Grarup

Handicap og psykiatri - bostøtte, botilbud, aktivitets-, samværs- og fritidstilbud (drift)
Leder: Nete Kragelund


Leder: Nete Kragelund

Afdelinger:

Skovlyset
Leder: Dorte Påskesen

Skiftesporet
Leder: Esper Sørensen

Minihøjskolen (selvejende)
Leder: Jonny Wistisen

Nyboder (selvejende)
Leder: Lillian Vium Søndergaard

Bo- og støttecenter Herning
Leder: Susanne Østergaard

Rosenholm
Leder: Susanne Skoubo Kjeldsen

Mosaikken, Fortuna, Thrigesvej, Nørrevænget
Leder: Jette Bundgaard Christensen

Tre Birke, Birkelund, Aktivitetshuset
Leder: Jørgen Bitsch


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af SSBs organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Kontaktinfo

Kirsten Bundgaard
Handicap- og psykiatrichef
Tlf.: 96284341
Mobil: 22803824
Send e-mail til hopkb@herning.dk

Steen Holk Bank
Afdelingsleder
Tlf.: 96282828
Mobil: 40162954
Send e-mail til social@herning.dk

Hans Grarup
Leder af visitationen - Handicap og Psykiatri
Tlf.: 96282828
Send e-mail til social@herning.dk

Nete Kragelund
Leder i Handicap og Psykiatri
Tlf.: 9628 4314
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.