By, Erhverv og Kultur

By, Erhverv og Kultur (BEK) består af Erhverv og Borgerservice, Kultur og Fritid, Herning Bibliotekerne og Plan.

Virksomhedsgrundlag | By, Erhverv og Kultur

Retning

 • Herning Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed, arbejde, studere og leve.
 • Vi fokuserer på og prioriterer det, som giver helhed og sammenhæng på såvel kort som langt sigt, fordi vi vil skabe vækst og udvikling i Herning Kommune. Chefgruppen tager ansvar. Medarbejderne tager medansvar.
 • Chefgruppen sikrer overblik, som gør os i stand til at agere, når forudsætningerne ændrer sig.
 • Alle har ret og pligt til at udfordre og udvikle konstruktivt.

Samarbejde

 • Vi har en nysgerrig, åben tilgang til, hvad vi laver, og hvad vi kan:
  - Vi finder glæde ved arbejdet.
  - Vi hader ligegyldighed og elsker begejstring.
  - Vi vil hinanden og de andre.
 • Vi arbejder systematisk og samarbejder engageret og ligeværdigt.
 • Vi opleves som nogle, der leverer helhed. Vi vil være dem, som bliver budt op til dans og som byder op til dans.
 • Vi arbejder sammen, hvor det giver mening, eller hvor vi tror på, at det kan komme til at give mening.

Leverancer

 • Vi leverer varen.
 • Vi har en ambition om at gøre ting smartere. Det betyder bl.a., at vi udvikler på alle opgavetyper: Myndighed, drift og projekter.
 • Vi har fokus på balancen mellem høj kvalitet og over forædling.
 • Vi har pligt til at lære af vores fejl og mod til at fortælle om dem.