By, Erhverv og Kultur

By, Erhverv og Kultur (BEK) består af Erhverv og Borgerservice, Kultur og Fritid, Herning Bibliotekerne og Plan.

Organisering af BEK

Direktør
Jørgen Krogh

Biblioteker og arkiver
Chef, Pernille Schaltz

Kultur og Fritid
Chef, Søren Juul Baunsgaard

Planafdelingen
Chef, Marius Reese

Erhverv og Borgerservice
Erhvervs- og Borgerservicechef, Henrik Kjeldsen

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af BEKs organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Retning

 • Herning Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed, arbejde, studere og leve.
 • Vi fokuserer på og prioriterer det, som giver helhed og sammenhæng på såvel kort som langt sigt, fordi vi vil skabe vækst og udvikling i Herning Kommune. Chefgruppen tager ansvar. Medarbejderne tager medansvar.
 • Chefgruppen sikrer overblik, som gør os i stand til at agere, når forudsætningerne ændrer sig.
 • Alle har ret og pligt til at udfordre og udvikle konstruktivt.

Samarbejde

 • Vi har en nysgerrig, åben tilgang til, hvad vi laver, og hvad vi kan:
  - Vi finder glæde ved arbejdet.
  - Vi hader ligegyldighed og elsker begejstring.
  - Vi vil hinanden og de andre.
 • Vi arbejder systematisk og samarbejder engageret og ligeværdigt.
 • Vi opleves som nogle, der leverer helhed. Vi vil være dem, som bliver budt op til dans og som byder op til dans.
 • Vi arbejder sammen, hvor det giver mening, eller hvor vi tror på, at det kan komme til at give mening.

Leverancer

 • Vi leverer varen.
 • Vi har en ambition om at gøre ting smartere. Det betyder bl.a., at vi udvikler på alle opgavetyper: Myndighed, drift og projekter.
 • Vi har fokus på balancen mellem høj kvalitet og over forædling.
 • Vi har pligt til at lære af vores fejl og mod til at fortælle om dem.

Jørgen Krogh, 3

Jørgen Krogh, direktør for By, Erhverv og Kultur.

Kontaktinfo

Jørgen Krogh
Direktør for By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288500
Send e-mail til bekjk@herning.dk

Pernille Schaltz
Bibliotekschef
Tlf.: 24782541
Send e-mail til bibpsc@herning.dk

Marius Reese
Planchef
Tlf.: 96288540
Send e-mail til bekmr@herning.dk

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og fritidschef
Tlf.: 96288630
Send e-mail til soren.baunsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.