Tal og fakta om Herning Kommune

Hvor mange bor der i vores kommune? Hvordan er vi uddannet? Find tal og fakta på denne side.

Hvor mange bor der i Herning Kommune?

Herning Kommune har 88.917 indbyggere per 1. januar 2019 (87.593 indbyggere per 1. januar 2016). Kommunen er dermed blandt de største kommuner i Danmark.

Kilde: FOLK1 Statistikbanken (Økonomi)

 

Hvad er kommunens areal?

Herning Kommunes samlede areal udgør 1.322,83 kvadratkilometer. Arealet svarer til 3,1 procent af Danmarks samlede areal. Det gør kommunen til en af de geografisk største kommuner i Danmark.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal (Økonomi)

 

Befolkningsprognose

Vi har lavet en prognose for befolkningsudviklingen 2019-2032, fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2032. Prognosen er lavet i samarbejde med COWI i april 2018.

Prognosen viser, at vi forventer, at folketallet vil stige fra 88.733 personer pr. 1. januar 2018 til 96.433 personer pr. 1. januar 2032.

Det svarer til en stigning i folketallet på 7.700 eller 8,68 % over 14 år.

Befolkningsprognose for Herning Kommune 2019-2032.

Digital tilgængelighed

PDF-filen indeholder en befolkningsprognose for 2019 - 2032.  Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. 

Hvad er skatteprocenten?

Hvad er skatteprocenten for 2018?

Den kommunale udskrivningsprocent er 24,9. Grundskyldspromillen er 20,53. Kirkeskatteprocenten er 0,99.

Tallene har været uændrede siden 2008.

Udskrivningsprocent, grundskyld og beskatningsgrundlag
Skat 2018 Herning Hele landet
Udskrivningsprocent 24,9 24,91
Grundskyldspromille 20,53 26,12
Statsgaranteret udskrivnings-
grundlag pr. indbygger
156.507 170.856
Beskatningsgrundlag per indbygger 171.134 189.659

Kilde: Noegletal.dk (Økonomi)

 

Hvor mange ansatte er der i Herning Kommune

Der er cirka 8.500 ansatte i Herning Kommune. Regner du det om til fuldtidsstillinger, er tallet 6.081 (per 31. december 2017).

Her kan du se, hvordan det fordeler sig på de forskellige områder.

 

Fordelingen af fuldtidsstillinger
i Herning Kommune
Personale 31.12.2016 31.12.2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget 714,6 729,75
Teknik- og Miljøudvalget 149,05 158,58
Kultur- og Fritidsudvalget 120,6 121,85
Børne- og Familieudvalget 2.930,89 2.883,47
Social- og Sundhedsudvalget 1.955,05 1.937,25
Beskæftigelsesudvalget 236,58 247,61
Forebyggelsesudvalget 3,86 2,55
Total 6.110,63 6.081,06

Kilde: Regnskab 2017 Herning Kommune (Økonomi)

 

Hvor kan jeg finde flere tal for Herning Kommune?

Kommunens befolkningsprognose

Hvert andet år udarbejder kommunen en befolkningsprognose. Den danner grundlag for planlægning med mere.
Find prognosen på undersiden Befolkningsprognose i navigationen.

Nøgletal

Du finder flere fakta om kommunen i Økonomi- og Indenrigsministeriets Nøgletal på undersiden Nøgletal i navigationen.