Frikommune

Sammen med Holstebro, Silkeborg, Skive, Favrskov, Randers og Aabenraa Kommuner er Herning med i et frikommunenetværk.

Tilkøb af socialpædagogisk støtte og hjemmehjælp

Hidtil har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser som for eksempel socialpædagogisk støtte (servicelovens §85) eller hjemmehjælp (servicelovens §83).

Dette frikommuneforsøg gør det muligt for borgeren af købe ydelser hos kommunen som ligger ud over de ydelser, de i forvejen er berettiget til.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning, projektbeskrivelse eller pårørendebrochuren, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel

Tilkøb af kommunale ydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 83 (hjemmehjælp)

Forsøgsperiode

Juni 2018 - december 2021

Forsøgsindhold

Dette forsøg giver mulighed for tilkøb af ydelser ved kommunen, som er ud over den hjælp og støtte, som borgeren i forvejen er berettet til.

Ind til nu har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser.

Med muligheden for tilkøbsydelser fra kommunalt personale udvides borgernes muligheder, da det for en række borgere i det specialiserede socialområde og på ældreområdet i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Det gælder især borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der har behov for trygheden ved kendt personale, der har indsigt i deres særlige forhold og behov for specialpædagogik.

I forsøget udbydes konkrete tilkøb inden for 'hjemmepleje' og 'social pædagogisk støtte', som omfatter praktisk hjælp, personlig pleje og ledsagelse.

Borgerne skal selv betale den fulde omkostning for alle tilkøb.

Formålet med forsøget er:

  • At udvide borgernes muligheder for tilkøb, både i forhold til mulige leverandørvalg og mulige tilkøbsydelser
  • At borgerne opnår øget tryghed, livskvalitet, tilfredshed og en mere sammenhængende indsats ved tilkøb af hjælp ved kommunalt personale.

Forsøgets målgruppe er borgere fra det specialiserede socialområde og ældreområdet uanset boform, der i forvejen modtager støtte efter Servicelovens § 85 eller/og efter Servicelovens § 83.

Forsøgshjemmel

Lov om Frikommunenetværk § 15 og § 28.

Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

  • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget 20. september 2017
  • Sundheds- og Ældreministeriet godkendte forsøget d. 9. februar 2018
  • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 22 marts 2018
Forsøgsmateriale Ansøgningen