Når du bruger logoet, skal du huske at....

Du er velkommen til at benytte Herning Kommunes logo, når bare du husker at:

  • det er bedst, at bruge det brede logo og stille det til højre.
  • bruge det høje logo, hvis du stiller det til højre.
  • byvåbnet godt må stå alene uden navnetræk, men at det modsatte ikke er tilladt.
  • du ikke må redigere i logoet. Det vil sige, at du skal bevare farve, størrelsesforhold og den indbyrdes placering af elementerne.
  • logoet skal placeres på en hvid eller ensfarvet baggrund.
  • der skal være luft omkring logoet. Som tommelfingerregel en halv gang byvåbnets højde til alle sider.

Brug af eget logo

Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen.

På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer og enheder kan der eventuelt suppleres med eget logo.

Generelle forudsætninger for brug

Det er en betingelse for brug af eget logo, at der tages hensyn til nedenstående retningslinjer:

  • Herning Kommunes logo skal optræde på alt materiale.
  • Det er afgørende, at de to logoer holdes tydeligt adskilt. Den nøjagtige afstand mellem logoerne beror på eget skøn; eksemplerne på de følgende sider kan tjene til inspiration.
  • Det er tilladt at bruge eget logo i farver. For at sikre optimal sammenhæng til Herning Kommunes designlinje skal øvrige farver dog justeres jvf. Herning Kommunes farvepalette som beskrevet i designguiden "Farver".
  • Når eget logo anvendes, skal Herning Kommunes logo altid benyttes i negativ- eller monoudgave.

Undtagelser

Der er enkelte tilfælde, hvor det ikke er tilladt at bruge eget logo:

Det er ikke tilladt at bruge eget logo på myndighedskommunikation, fx fra Juridisk Kontor eller generelt på kommunikation fra rådhuset på politisk eller administrativt niveau.

Farver

Hvis du graduerer farverne i materialer, der skal bruges digitalt, skal du sikre dig, at kontrasterne opfylder WCAG 2.0 standarderne på niveau AAA.

Herning Kommunes farvepalette

Lilla

Hex (#): 4b3364
CMYK: 25/49/0/61
RGB: 075/051/100

Blå

Hex (#): 004076
CMYK: 100/46/0/54
RGB: 0/64/118

Grøn

Hex (#): 3d6221
CMYK: 38/0/66/62
RGB: 61/98/33

Rød

Hex (#): a2140c
CMYK: 0/88/93/36
RGB: 162/20/12

Mørk grå

Hex (#):656565
CMYK: 0/0/0/60
RGB: 101/101/101

Lys grå

Hex (#):f0f0f1
CMYK: 0/0/0/5
RGB: 240/240/241

 

Skrifttyper (typografi)

Vores standard skrifttype er Arial. Du skal altid bruge Arial, hvis dit materiale skal vises på digitale platforme som PC, tablet eller mobil.

Arial skal altid bruges ved overskrifter, mellemrubrikker og lignende.

Hvis du gerne vil anvende en skrifttype med "fødder" som brødtekst i materiale, der ikke skal læses digitalt, kan du bruge skrifttypen Georgia.

Gør dine PDF-filer tilgængelige

Hvis du laver PDF-filer, som skal ligge på Herning Kommunes hjemmeside, skal du altid sikre, at de er tilgængelige for alle. Også for de, der ikke selv kan læse filen, men får den læst højt af en digital skærmlæser.

PDF-filer skal med andre ord overholde Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer, som træder i kraft 23. september 2018.

 

Herning Købstads byvåben fra 1937

Det i henhold til handelsministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 9. november 1936 oprettede register over kommunevåben og -segl udviser, at Herning købstad den 11. december 1937 kl. 11,50 har anmeldt det afbildede våben, der i registret beskrives således:

Et skjold, der ved en tindet rød mur er tværdelt i et øvre blåt og et nedre grønt felt. Foran muren en opretstående sølvhammer, hvorpå sidder en naturlig farvet hjejle, medens en ved lyse bølge­linjer angiven å rinder tværs over det grønne felt.

Registreringen er foretaget den 15. marts 1938 og er bekendtgjort i Statstidende den 24. marts 1938.

Det Gamle Byvaaben