Når du bruger logoet, skal du huske at....

Du er velkommen til at benytte Herning Kommunes logo, når bare du husker at:

  • det er bedst, at bruge det brede logo og stille det til højre.
  • bruge det høje logo, hvis du stiller det til højre.
  • byvåbnet godt må stå alene uden navnetræk, men at det modsatte ikke er tilladt.
  • du ikke må redigere i logoet. Det vil sige, at du skal bevare farve, størrelsesforhold og den indbyrdes placering af elementerne.
  • logoet skal placeres på en hvid eller ensfarvet baggrund.
  • der skal være luft omkring logoet. Som tommelfingerregel en halv gang byvåbnets højde til alle sider.