Brug af eget logo

Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen.

På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer og enheder kan der eventuelt suppleres med eget logo.

Generelle forudsætninger for brug

Det er en betingelse for brug af eget logo, at der tages hensyn til nedenstående retningslinjer:

  • Herning Kommunes logo skal optræde på alt materiale.
  • Det er afgørende, at de to logoer holdes tydeligt adskilt. Den nøjagtige afstand mellem logoerne beror på eget skøn; eksemplerne på de følgende sider kan tjene til inspiration.
  • Det er tilladt at bruge eget logo i farver. For at sikre optimal sammenhæng til Herning Kommunes designlinje skal øvrige farver dog justeres jvf. Herning Kommunes farvepalette som beskrevet i designguiden "Farver".
  • Når eget logo anvendes, skal Herning Kommunes logo altid benyttes i negativ- eller monoudgave.

Undtagelser

Der er enkelte tilfælde, hvor det ikke er tilladt at bruge eget logo:

Det er ikke tilladt at bruge eget logo på myndighedskommunikation, fx fra Juridisk Kontor eller generelt på kommunikation fra rådhuset på politisk eller administrativt niveau.