Herning Købstads byvåben fra 1937

Det i henhold til handelsministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 9. november 1936 oprettede register over kommunevåben og -segl udviser, at Herning købstad den 11. december 1937 kl. 11,50 har anmeldt det afbildede våben, der i registret beskrives således:

Et skjold, der ved en tindet rød mur er tværdelt i et øvre blåt og et nedre grønt felt. Foran muren en opretstående sølvhammer, hvorpå sidder en naturlig farvet hjejle, medens en ved lyse bølge­linjer angiven å rinder tværs over det grønne felt.

Registreringen er foretaget den 15. marts 1938 og er bekendtgjort i Statstidende den 24. marts 1938.

Det Gamle Byvaaben