Budget og regnskab

Her finder du vores budgetter og regnskaber for de seneste år. Under de enkelte årstal kan du også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

Budget 2019

Tirsdag 9. oktober 2018 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2019 og overslagsårene. 

Allerede 18. september 2018 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets partier står bag budgettet.

Det store billede

Budget 2019 - generel del.

Investeringsoversigt 2019.

Takstoversigt 2019.

Budgetter delt på udvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget (finansiering).

Økonomi- og Erhvervsudvalget (drift.)

Beskæftigelsesudvalget.

Byplanudvalget.

Børne- og Familieudvalget.

Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.

Budget 2018

Tirsdag 10. oktober 2017 vedtog byrådet i Herning Kommune budget for 2018 og overslagsårene. Allerede 12. september 2017 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets 31 medlemmer stemte for.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2018 - generel del.

Investeringsoversigt 2018.

Takstoversigt 2018.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2018.

Budget 2017

Torsdag 8. september faldt en aftale om Herning Kommunes økonomi på plads. Byrådet har vedtaget budget for 2017 og overslagsårene. 27 af byrådets 31 medlemmer stemte for budgetforliget.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2017 - generel del.

Investeringsoversigt 2017.

Takstoversigt 2017.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2017.

Budget 2016

Et samlet byråd i Herning Kommune stod bag budget 2016.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2016 - generel del.

Investeringsoversigt 2016.

Takstoversigt 2016.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2016.

Budget 2015

Et samlet byråd i Herning Kommune stod bag budget 2015.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2015 - generel del.

Investeringsoversigt 2015.

Takstoversigt 2015.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2015.

Regnskab 2017

Årets resultat viser et underskud på 10,9 millioner kroner.

Det er 31 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

Der er flere grunde til, at der er et lille underskud i 2017. En af disse er, at vi er begyndt at bruge af den opsparing, som er opbygget gennem de seneste år.

Grundholdningen er den, at økonomien skal være velpolstret og fornuftig - men at det samtidig næppe er en kommunal kerneopgave at spare op år efter år.

Årsregnskab 2017 (pdf).

 

Regnskab 2016

Årets resultat viser et overskud på 232,8 mio. kr. Det er 208 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet. 

Resultatet betyder, at kommunens likvide beholdning, populært kommunekassen, bliver styrket med 204,5 mio. kr. og derved når op på 633 mio. kr. ultimo 2016. Det betyder alt andet lige, at Herning Kommunes økonomi er robust.

Årsregnskab for Herning Kommune 2016 (pdf).

Halvårsregnskab 2016

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2016. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2016.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2016. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2016 (pdf).

Regnskab 2015

Årets resultat viser et overskud på 35,5 mio. kr. Det er 23,8 mio. kr. mere end budgetteret. Et godt, samlet resultat.

Der er dog forskel på de enkelte områder. På det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet er der brugt mere end budgetteret. En del af dette var forventet, og der er derfor lavet forslag til at bringe balance i økonomien fra 2016 og frem.

Med resultatet konsolideres kommunens kassebeholdning. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 106 mio. kr. i 2015.

Årsregnskab for Herning Kommune 2015 (pdf).

Halvårsregnskab 2015

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2015. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2015.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2015. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2015 (pdf).