Budget 2019

Tirsdag 9. oktober 2018 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2019 og overslagsårene. 

Allerede 18. september 2018 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets partier står bag budgettet.

Det store billede

Budget 2019 - generel del.

Investeringsoversigt 2019.

Takstoversigt 2019.

Budgetter delt på udvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget (finansiering).

Økonomi- og Erhvervsudvalget (drift.)

Beskæftigelsesudvalget.

Byplanudvalget.

Børne- og Familieudvalget.

Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.