Budget og regnskab

Her finder du vores budgetter og regnskaber for de seneste år. Under de enkelte årstal kan du også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

Budget 2019

Tirsdag 9. oktober 2018 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2019 og overslagsårene. 

Allerede 18. september 2018 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets partier står bag budgettet.

Det store billede

Budget 2019 - generel del.

Investeringsoversigt 2019.

Takstoversigt 2019.

Budgetter delt på udvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget (finansiering).

Økonomi- og Erhvervsudvalget (drift.)

Beskæftigelsesudvalget.

Byplanudvalget.

Børne- og Familieudvalget.

Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.