Budget og regnskab

Her finder du vores budgetter og regnskaber for de seneste år. Under de enkelte årstal kan du også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

Regnskab 2015

Årets resultat viser et overskud på 35,5 mio. kr. Det er 23,8 mio. kr. mere end budgetteret. Et godt, samlet resultat.

Der er dog forskel på de enkelte områder. På det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet er der brugt mere end budgetteret. En del af dette var forventet, og der er derfor lavet forslag til at bringe balance i økonomien fra 2016 og frem.

Med resultatet konsolideres kommunens kassebeholdning. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 106 mio. kr. i 2015.

Årsregnskab for Herning Kommune 2015 (pdf).

Halvårsregnskab 2015

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2015. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2015.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2015. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2015 (pdf).