Budget og regnskab

Her finder du vores budgetter og regnskaber for de seneste år. Under de enkelte årstal kan du også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

Regnskab 2016

Årets resultat viser et overskud på 232,8 mio. kr. Det er 208 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet. 

Resultatet betyder, at kommunens likvide beholdning, populært kommunekassen, bliver styrket med 204,5 mio. kr. og derved når op på 633 mio. kr. ultimo 2016. Det betyder alt andet lige, at Herning Kommunes økonomi er robust.

Årsregnskab for Herning Kommune 2016 (pdf).

Halvårsregnskab 2016

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2016. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2016.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2016. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2016 (pdf).