Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

I øvrigt

Herning Kommunes budgetter har de senere år indeholdt effektiviseringer på 0,3 procent årligt for at sikre balance mellem indtægter og udgifter. Budgetforligspartierne tilkendegiver, at den effektiviserings-praksis ikke indarbejdes i budgetåret 2022. Samtidig budgetterer forligspartierne med fuld pris- og lønfremskrivning i indeværende budgetforlig.