Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Når vi holder fri

Byrådet er blevet præsenteret for et oplæg omkring en mulig etablering af Det Blå Rum ved Fuglsang Sø. Det Blå Rum samler en række faciliteter for særligt kajakroere, triatleter, lystfiskere og vinterbadere ved søen. Budgetforligspartierne afsætter 7,5 millioner kroner i 2020 til realisering af projektet. Bevillingen forudsætter betydelige fondsbidrag.

Etableringen af Historiens Hus har været en succes. Der afsættes til renovering af Historiens Hus tre millioner i 2021. Forligskredsen afsætter endvidere en million kroner i 2020 til udviklingen af Voldsgård-projektet i Søby.

Mange borgere har de senere år kastet sig over mountainbike-sporten. Budgetforligspartierne afsætter i 2021 to millioner kroner til etableringen af en sammenhængende mountainbike-rute rundt om Herning. Ruten skal i det omfang, det er muligt, bygge på de eksisterende sti- og sporforløb.

Søndagsbemandingen skal øges på hovedbiblioteket. Budgetforligspartierne er enige om, at der indsættes en ekstra voksenformidler om søndagen, så der både vil være en børneformidler og en voksenformidler til at hjælpe de besøgende i Infopunktet og i børnebiblioteket fra 10-16. Den øgede søndagsbemanding kan ske ved at omprioritere i den bemandede tid på hovedbiblioteket på hverdage, så der fremover vil være bemandet til kl. 18 i stedet for kl. 19 mandag-torsdag. Dette kan fagligt forsvares ud fra antallet af forespørgsler i tidsrummet 18-19.

Byrådet er optaget af et godt og varieret boligudbud rundt i hele kommunen. Budgetforligspartierne er enige om, at der fortsat skal være et godt samarbejde med boligselskaberne om en fornuftig og ansvarlig udvikling omkring helhedsplanerne.

Der er sat penge af på kommunens 2021-budget til at udskifte de affaldsbeholdere, der bruges til dagrenovation. Forligskredsen rykker investeringen på 25 millioner kroner frem til 2020 under forudsætning af, at den rette løsning kan etableres.