Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Anlæg, veje og infrastruktur

Herning er lokomotivet i Midt- og Vestjylland, og kommunens indbyggertal vokser. I Tjørring er et nyt, attraktivt boligområde kommet til, tæt ved søer og den ny skole. Udstykningen breder sig fra Tjørring i vest mod Gullestrup i øst, og området skal bindes bedre sammen. Derfor afsætter forligspartierne i 2019 og 2020 i alt 21,9 mio. kr. til etableringen og færdiggørelse af Ny Løvbakkevej med tilhørende stier og belysning.

Det har længe været et ønske at knytte området omkring messecentret på Vardevej i Herning og uddannelsesinstitutionerne og ungdomsboligerne i Birk tættere til bymidten. Byrådet er i den forbindelse blevet præsenteret for muligheden for at indsætte shuttle-tog, altså at etablere en slags letbane, mellem messecentret, Hernings centrum og Birk. Dette kræver statslig medfinansiering. Budgetforligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med planerne - herunder overvejelser om eventuelt brintdrevne tog.

Forligskredsen ønsker at fortsætte arbejdet med forskønnelse af center-, omegns og landsbyer. Til formålet afsættes to millioner kroner i 2019, hvor den første million er øremærket til forskønnelse af Aulum Markedsplads i forbindelse med, at Herning Vand arbejder på stedet. Til forskønnelse afsættes desuden en million kroner i 2020 og 1,5 millioner kroner i henholdsvis 2021 og 2022. 

Herning Kommune har mange cykelstier, og det er vigtigt, at de vedligeholdes. Budgetforligspartierne afsætter samlet otte millioner kroner til formålet i 2019-2022. Indeholdt i dette beløb er også anlægsudgifterne på 1,3 millioner kroner til en ny cykelsti fra Ny Løvbakkevej til Løvbakke Naturcenter.

Det er populært at opholde sig ved Sunds Sø og Arnborg Badesø. Budgetforligspartierne afsætter i 2019 i alt 600.000 kroner til at anlægge nye toiletter ved søerne.