Budgetforlig 2019

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2019.

Indledning

Fremtidsudsigterne for Herning Kommune er grundlæggende lyse.

Befolkningstallet vokser, infrastrukturen er god, erhvervslivet og oplevelsesøkonomien er i fremdrift. Styrkepositionerne er klare og kendte, også uden for kommunens grænser.

Det kommende supersygehus i Gødstrup rejser sig og med det et meget stort udviklingspotentiale, vi foreløbig kun aner konturerne af. Samtidig muliggør udflytningen til supersygehuset Herning Kommunes hidtil største satsning på byomdannelse i det centrale Herning.

Mange års økonomisk ansvarlighed betyder, at det hvert år er muligt at vedtage et kommunalt budget, der på samme tid sætter ambitiøse pejlemærker for fremtiden og sikrer den daglige drift. Sådan er det også med budgettet for 2019.

Det fornuftige, økonomiske afsæt midt i et landspolitisk opsving giver mulighed for at føje endnu et markant folkeskole-projekt til rækken af nybyggerier, som er skudt op siden årtusindeskiftet. Den folkeskole-indsats, som iværksættes i dette budgetforlig, sætter samtidig en ny og spændende retning for blandt andet eleverne i Herning Kommunes talentklasser og 10. klasser.

De nye initiativer realiseres ikke på bekostning af den fortsatte økonomiske
agtpågivenhed og rettidige omhu, der i de seneste mange år har præget budgetlægningen i Herning Kommune. En vis grad af forsigtighed er fortsat nødvendig, for den kommunale økonomi er under pres. Rammerne for servicedrift og anlæg styres stramt, og staten stiller stadig stigende krav til innovation, afbureaukratisering, modernisering og effektivisering.