Budget og regnskab

Her finder du vores budgetter og regnskaber for de seneste år. Under de enkelte årstal kan du også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

Læs budgetforliget for 2019.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne, som vi linker til under de enkelte årstal, er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontakt

Budgetter: Keld Kjeldsmark.
Regnskaber: Jan William Märcher.

Tirsdag 10. oktober 2017 vedtog byrådet i Herning Kommune budget for 2018 og overslagsårene. Allerede 12. september 2017 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets 31 medlemmer stemte for.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2018 - generel del.

Investeringsoversigt 2018.

Takstoversigt 2018.

Budgetter delt på udvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget (finansiering).

Økonomi- og Erhvervsudvalget (drift.)

Beskæftigelsesudvalget.

Byplanudvalget.

Børne- og Familieudvalget.

Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.


Torsdag 8. september faldt en aftale om Herning Kommunes økonomi på plads. Byrådet har vedtaget budget for 2017 og overslagsårene. 27 af byrådets 31 medlemmer stemte for budgetforliget.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2017 - generel del.

Investeringsoversigt 2017.

Takstoversigt 2017.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2017.


Et samlet byråd i Herning Kommune stod bag budget 2016.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2016 - generel del.

Investeringsoversigt 2016.

Takstoversigt 2016.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2016.


Et samlet byråd i Herning Kommune stod bag budget 2015.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2015 - generel del.

Investeringsoversigt 2015.

Takstoversigt 2015.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2015.


Årets resultat viser et overskud på 232,8 mio. kr. Det er 208 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet. 

Resultatet betyder, at kommunens likvide beholdning, populært kommunekassen, bliver styrket med 204,5 mio. kr. og derved når op på 633 mio. kr. ultimo 2016. Det betyder alt andet lige, at Herning Kommunes økonomi er robust.

Årsregnskab for Herning Kommune 2016 (pdf).

Halvårsregnskab 2016

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2016. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2016.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2016. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2016 (pdf).


Årets resultat viser et overskud på 35,5 mio. kr. Det er 23,8 mio. kr. mere end budgetteret. Et godt, samlet resultat.

Der er dog forskel på de enkelte områder. På det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet er der brugt mere end budgetteret. En del af dette var forventet, og der er derfor lavet forslag til at bringe balance i økonomien fra 2016 og frem.

Med resultatet konsolideres kommunens kassebeholdning. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 106 mio. kr. i 2015.

Årsregnskab for Herning Kommune 2015 (pdf).

Halvårsregnskab 2015

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2015. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2015.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2015. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2015 (pdf).


Årets resultat viser et underskud på 15,7 millioner kroner.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014, blev der budgetteret med et underskud på 87,0 millioner kroner, hvilket betyder, at resultatet er blevet 71,3 millioner kroner bedre end det budgetterede.

Dette kan næsten udelukkende henføres til et mindreforbrug på den skattefinansierede drift.

Årsregnskab 2014 (pdf).

 


En hundrede kroner seddel og en lille bunke mønter.

Kontaktinfo

Keld Kjeldsmark
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282229
Send e-mail til aoskk@herning.dk

Jan William Märcher
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282228
Send e-mail til aosjm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.