Budget og regnskab

Her finder du vores budgetter og regnskaber for de seneste år. Under de enkelte årstal kan du også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

Læs budgetforliget for 2019.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne, som vi linker til under de enkelte årstal, er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Tirsdag 9. oktober 2018 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2019 og overslagsårene. 

Allerede 18. september 2018 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets partier står bag budgettet.

Det store billede

Budget 2019 - generel del.

Investeringsoversigt 2019.

Takstoversigt 2019.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2019.


Tirsdag 10. oktober 2017 vedtog byrådet i Herning Kommune budget for 2018 og overslagsårene. Allerede 12. september 2017 blev der indgået budgetforlig. Alle byrådets 31 medlemmer stemte for.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2018 - generel del.

Investeringsoversigt 2018.

Takstoversigt 2018.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2018.


Torsdag 8. september faldt en aftale om Herning Kommunes økonomi på plads. Byrådet har vedtaget budget for 2017 og overslagsårene. 27 af byrådets 31 medlemmer stemte for budgetforliget.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2017 - generel del.

Investeringsoversigt 2017.

Takstoversigt 2017.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2017.


Et samlet byråd i Herning Kommune stod bag budget 2016.

Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille er uændret 24,9 og 20,53.

Det store billede

Budget 2016 - generel del.

Investeringsoversigt 2016.

Takstoversigt 2016.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2016.


Årets resultat viser et underskud på 162,1 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et overskud på 21,8 mio. kr.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2018 i alt 509,7 mio. kr., hvilket er 225,3 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2017.

Den væsentligste grund til faldet er, at vi er begyndt at bruge af den opsparing, som er opbygget gennem de seneste år - særligt på anlægsområdet.

Årsregnskab 2018 (pdf).


Årets resultat viser et underskud på 10,9 millioner kroner.

Det er 31 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

Der er flere grunde til, at der er et lille underskud i 2017. En af disse er, at vi er begyndt at bruge af den opsparing, som er opbygget gennem de seneste år.

Grundholdningen er den, at økonomien skal være velpolstret og fornuftig - men at det samtidig næppe er en kommunal kerneopgave at spare op år efter år.

Årsregnskab 2017 (pdf).


Årets resultat viser et overskud på 232,8 mio. kr. Det er 208 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet. 

Resultatet betyder, at kommunens likvide beholdning, populært kommunekassen, bliver styrket med 204,5 mio. kr. og derved når op på 633 mio. kr. ultimo 2016. Det betyder alt andet lige, at Herning Kommunes økonomi er robust.

Årsregnskab for Herning Kommune 2016 (pdf).

Halvårsregnskab 2016

Kommunens halvårsregnskab består af to elementer. Det forventede forbrug der er opgjort per 30. juni 2016. Og et bud på det forventede regnskab for hele 2016.

Halvårsregnskabet er ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for 2016. Samt bemærkninger til forventede væsentlige afvigelser.

Halvårsregnskab 2016 (pdf).


En hundrede kroner seddel og en lille bunke mønter.

Kontaktinfo

Lilian Lauridsen
Budget (1048646)
Tlf.: 96282221
Send e-mail til lilian.lauridsen@herning.dk

Jan William Mærcher
Budget (1048646)
Tlf.: 96282228
Send e-mail til jan.marcher@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.