Vær med til at skabe et fedt ungemiljø i Herning Kommune

I Herning Kommune har vi et midlertidigt politisk udvalg, der skal arbejde med det gode ungeliv. 

Udvalget har snakket med mange forskellige unge. De unge fortæller, at de ønsker at være en del af fællesskaber og inddrages i politiske beslutninger.

Derfor søger udvalget nu hjælp til at prøve to nye tiltag af:

  • Et ungeråd i Herning Kommune (alder: 15-23 år)
  • Et ungehus i Herning Kommune (alder: 18-25 år)

Du er meget velkommen til at deltage i begge prøvehandlinger. Vi skal samlet bruge 10-15 unge.

Første mødedato er 5. september kl. 17.30-19.30.

Tilmeld dig via formularen nederst på siden - fristen for tilmelding er 23. august 2023.

Luk alle
Åben alle

Læs mere om ungerådet

Melder du dig til arbejdet med ungerådet, vil du simpelthen være med til at etablere selve ungerådet.

Det er planen at ungerådet skal komme med anbefalinger til politikerne om ungelivet i Herning.

Læs mere om ungehuset

Lave et ungehus – af unge for unge. Det betyder, at I skal etablere og drifte et ungehus, som kan skabe fællesskaber mellem unge.

Ungehuset vil være placeret i Herning midtby, eventuelt i sammenhæng med Huset no. 7. Ungehuset skal ride på ryg af de mange gode ungeaktiviteter, der allerede finder sted.

Det kan være et ungehus med brætspilscafé, musikaftener, krea, snakkeklub (eller noget helt andet). I skal skabe rammerne, planlægge aktiviteterne og promovere ungehuset.

Det får du ud af at deltage

Du vil møde andre unge, som ligesom dig har lyst til at bidrage til ungdomslivet i Herning Kommune.

Men helt konkret sørger vi også for lidt til dit CV.

Borgmester Dorte West sender dig nemlig en underskrevet anbefaling som tak, når du har været en del af vores prøvehandling.

Det forventer vi af dig

Vi håber, du vil engagere dig og dele dine synspunkter, så vi sammen kan blive klogere på, hvad ungdommen i Herning Kommune har behov for og forventer af et ungehus eller et ungeråd.

I prøveperioden vil du og resten af ungegruppen have tæt kontakt med det politiske udvalg gennem månedlige møder, så vi sikrer den nødvendige opbakning.

Vi forventer, at tidsforbruget gennemsnitligt svarer til 3 timer i ugen over de næste par måneder.

Tilmeld dig her

Valg af prøvehandling *

Hvilket forløb melder du dig til?Tilladelse til at opbevare din data *

Vi opbevarer din data efter gældende retningslinjer.

Kontaktinfo

Peter Jonsen
Afdelingsleder Planlægning og Udvikling

Tlf.: 20 93 57 34
mail: peter.jonsen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.